• Promocja z kodem rabatowym - regulamin

Regulamin Promocji z kodem rabatowym: PROMO0320. Obowięzuje od 23.03.2020r od godziny 14:00 do 29.03.2020r do godz. 23:59

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kodu rabatowego na Sklepie Internetowym www.skle.kawasmakowa.pl.
  2. Kod rabatowy PROMO0320 obniża o 5% wartość tylko tych kaw, które znajdują się w zakładce "Polecamy".
  3. Wartość kaw z zakładki Polecamy o 5% obniża tylko 50 pierwszych kodów, które zostaną wykorzystane.
  4. Aby skorzystać z 5% rabatu należy wpisać kod rabatowy PROMO0320 w Koszyku w ramce znajdującej się po prawej stronie, poniżej napisu "Mam kupon rabatowy" i nacisnąć Dodaj.
  5. Następnie pokaże się wartosć rabatu i nowa cena produktu obniżona o rabat.
  6. W przydadku wyboru więcej niż jednej kawy z zakładki Promocja rabat 5% naliczy sie na każdą sztukę.
  7. Rabat nie naliczy się na kawy, które nie znajdują się w zakładce Promocja.
  8. W przypadku kiedy wszystkie 50 kodów zostanie wykorzystane przed zakończeniem czasu trwania promocji, kolejny wpisany przez klienta kod rabatowy nie obniży już wartości kaw z zakładki Polecamy.
  9. Sprzedawca może przedłużyć czas trwania promocji, jeżeli nie wszystkie kody zostaną wykorzystane w okresie jej trwania.
  10. Wszelkie zastrzeżenia bądź uwagi można kierować na adres mailowy biuro@kawasmakowa.pl